Mitä teemme?

Kaikki lahjoitukset ohjataan lyhentämättöminä avustustoimintaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti varat käytetään ensisijaisesti vähävaraisten Balin maaseutukylien auttamiseksi niiden pyrkimyksissä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Käytännön toimina olemme vuosien 2010-2019 aikana tukeneet mm. saniteettitilojen rakentamista, englannin kielen ja kädentaitoammattien koulutusta, sekä lasten ympäristökasvatusta ja paikalliskulttuuriin liittyvien taitojen kehittämistä. 

Ilmastonmuutos ja muoviroskien lisääntyminen, sekä tehomaatalouden köyhdyttämät viljelyalueet ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa myös Balin ympäristölle. Tärkeänä avustuskohteena jatkossa näemme luomuviljelyn ja kylien perinteisiä ammatteja vahvistavan kylämatkailun kehittämisen tukemisen ja ympäristön siistimisen toimenpiteisiin osallistumisen.

Eri alojen ammattitaitoisille vapaaehtoistyöntekijöille on tarvetta. Jos haluat osallistumalla tukea tavoitteitamme, ota yhteyttä. Osaamista toivotaan erityisesti  liittyen luomuviljelyn tekniikoihin, jätekeräyksen ja kierrätyksen organisointiin kylissä sekä sellaisiin uusiin viljelykasveihin perehdyttämisessä, jotka paremmin tulisivat toimeen muuttuvissa ilmasto-oloissa.

Pienikin apu on tärkeää

Balin Ystävät – Friends of Bali ry on saanut maakuntahallinnolta merkittävän Tri Hita Karana tunnustuksen kylän hyväksi tekemästään työstä yhdessä Evervisio Oy:n kanssa vuonna 2014.

Rahankeräyskampanjat Suomessa ja aktiivinen yhteistyö Evervsio Oy:n, Umasari Resortin, sekä Balin paikallisviranomaisten ja kylän johtajien kanssa on mahdollistanut Munduk Jatin kyläyhteisön infrastruktuurin tehokkaan kehittämisen.  

Liity jäseneksi, tai tee lahjoitus haluamallasi summalla.

 

 Voit viestikentässä kertoa mihin tarkoitukseen rahan haluat kohdentaa. Vuoden 2021 avustukset pääsääntöisesti käytetään kyläläisten ruoka-apuun, koululaisten tarvikkeisiin ja muuhun päivittäisen toimeentulon avustamiseen sen mukaan, millaisia toiveita kylästä esitetään. Yhteyshenkilönä kyläläisten, kyläpäällikön ja meidän suomalaisten välillä toimii Balilainen  Ida Bagus Komang Suteja, joka on ollut avainasemassa myös paikallisviranomaisten, perinteisen kylähallinnon ja hengellisten johtajien kanssa tapahtuvissa yhteistyöneuvotteluissa yhdistyksen perustamisesta saakka.

Kyllä, haluan liittyä jäseneksi

Yhdistyksen tilitiedot

Saaja:

Pankki:

Tilinumero:

BIC/SWIFT: 

Balin Ystävät – Friends of Bali ry

 Suomenniemen Säästöpankki,  Mikkeli

FI19 4165 00100138 55

ITELFIHH